top of page

ENNEAGRAM NEDİR?

Enneagram, tutarlı ve bütüncül bir kişilik modeli teorisidir. Enneagram, 9 temel kişilik tipini ve bu tiplerin gelişim yönünü anlatan bir öğretidir. Kendimizin ve başkalarının yaşam motivasyonunu ve davranış kalıplarını öğrenip, dünyaya ve insanlara daha geniş bir perspektiften bakabilmemizi sağlar. Davranış kalıplarımızı ve davranışlarımız altında yatan temel motivasyonları açıklayıp gelişim hedefleri oluşturmamıza yardımcı olur. Ayrıca sağlıksız davranışlarımızı fark edip, sağlıklı davranışlara yönelmemize katkı sağlar. Bu sayede kendimizi ve çevremizi daha iyi anlayıp ailemizle, arkadaşlarımızla ve iş çevremizle olan ilişkilerimizi daha iyi hale getirebiliriz. Enneagram teorisine göre, insanın üç gizligüçi vardır. Ancak insan bu

gizli güçlerinin hepsini kullanmaz. Merkezler kişinin mizacını oluşturmakta mizaç da kişiliği çok büyük oranda etkilemektedir. Kısaca enneagram, insanı doğuştan itibaren etkisi altına alan dokuz tür mizacı, mizacın kişilik üzerindeki etkisini ve bu etki sonucu gözlemlenen dokuz tip kişilik yapılarını açıklayan yaklaşım olarak değerlendirilebilir.

Ennea, Yunanca’da dokuz, gram ise çizgi demektir. Enneagram 9 noktalı çizgİ anlamına gelmektedir. Enneagram sistemi, yukarıdaki yıldız benzeri 9 noktalı bir şekille gösterilir.

Enneagram’ın ilk olarak, orta doğuda Sufi’ler tarafından bulunduğuna inanılmaktadır. G. I. Gurdjieff, 1920’de Enneagram’ı Avrupa’ya tanıtmıştır. 1960’larda ise Oscar Ichazo Enneagram sistemini derleyip düzenleyerek ABD’ye yaymıştır. Enneagram şu anda, bütün dünyada tanınıyor.

Enneagram kişilik-mizaç sistemi iş idaresinde, insan kaynaklarında işe alım, bölüm  tercihi, yönetici tercihi, liderlik eğitimi, koçluk gibi iş süreçlerinde kullanılmanın yanında, okullarda bireysel rehberlik, mesleki rehberlik, mesleki yönelim gibi alanlarda etkin kullanılmaktadır. İnsan ilişkilerindeki etkililiğinden dolayı ayrıca aile içi ilişkiler, çocuk yetiştirme gibi alanlarda da profesyonel olarak kullanılmaktadır. Enneagram ayrıca iletişim ve duygu yönetimi için grup ya da bireysel çalışmalarda en etkili sonuçları veren kişilik-mizaç sistemidir.

Enneagram, sadece kişiliği tanıma sisteminden ibaret değildir. Enneagram, anlamlı ve coşkulu bir hayat için çözümler sunan gelişmiş bir insani gelişim aracıdır. Enneagram kişilik tipleri statik değildir. Duygu durumumuza göre hareketlilik gösterir. Bu hareketler kanat etkisi, güven noktası ve stres noktası yönlerinde olur. Enneagram sembolünde oklar stres yönünü, okların tersi güven yönünü göstermektedir.

Stres Noktası: Strese giren kişi, stres noktasındaki kişiliğe gider ve gittiği kişilik tipinin zayıf yönlerini yansıtır.

Güven Noktası: Kendini güvende hisseden kişi, güven noktasındaki kişiliğe gider ve gittiği kişilik tipinin güçlü yönlerini yansıtır.

Kanat Etkisi: Enneagramda her bir kişilik tipi, sol ya da sağındaki kişilik tipinin bazı özelliklerini gösterebilir. Buna kanat etkisi denilir.

Merkezler

Enneagramda açıklanan insanın gizligüç merkezlerinin her biri, 3 kişilik tipi üretmektedir. Merkezler ve ürettikleri tipler şu şekildedir:

Duygu merkezi Kişilik Tipi 2 : yardımsever, Sitemkar Kişilik Tipi 3 : Başarı odaklı Kişilik Tipi 4 : Özgün romantik

Zihin merkezi Kişilik Tipi 5 : Ketum araştırmacı Kişilik Tipi 6 : Sadık sorgulayıcı Kişilik Tipi 7 : Ehli keyif maceraperest

İçgüdü merkezi Kişilik Tipi 8 : Meydan okuyan reis Kişilik Tipi 9 : Uzlaşmacı diplomat Kişilik Tipi 1 : Mükemmeliyetçi eleştirmen

Enneagram’daki  yetenekler ve gizligüçler

Kişiliğimizde yapısal olarak üç gizligücümüz vardır. Bunlar Enneagramda açıklanan üç merkez tarafından yönetilmektedir. Duygu merkezi duygusal gizlİgücümüzü, zihin merkezi bilişsel gizligücümüzü ve içgüdü (fizik) merkezi eylemsel-hareketli gizligücümüzü yönetir.

Karar verme süreçlerinde üç gizligüçten en çok kullandığımız baskın gizligücümüzü, genellikle kararsızlık durumunda kullandığımız yardımcı gizligücümüzü ve verilen karara uyan çekinik gizligücümüzü oluşturur. Özel yaşamımız ve profesyonel yaşamımızda bu gizligüçleri kullanma düzeyimiz farklılık gösterebilir.

Enneagram tipimizin olduğu merkez en çok kullandığımız merkezdir ve bu merkez bizim baskın (karar veren) gizligücümüzü oluşturur.

Eylemsel Gizligüç:

İçgüdü (Fizik) Merkezi tarafından yönetilir.  Var olduğunu, varlığının güvende olduğunu hissetmek ve hayatın varoluşunu keşfetmek ister. Temel fonksiyonu yapmaktır. Eylemsel gizligüçlü insanlar, duyuya dayalı olarak nesneleri haz ve acı ikilemi tasviredip haz verene yaklaşmak acı verenden uzaklaşmak isterler. Eylemsel gizligücümüz varlık, güç, güçsüzlük, öfke, korku, haz, yeme, içme ve cinselliğe dayalı zevkler ile sevgi üretir. Şimdiki zamana odaklı çalışır. Eylemsel gizligüç kontrole ve sistematik eyleme yoğunlaşır.

Duygusal Gizligüç:

Duygu Merkezi tarafından yönetilir. Değerli olduğunu, değerini koruduğunu hissetmek ve hayatın değerleri keşfetmek ister. Temel fonksiyonu istemektir (arzulamak). Duygusal gizligüçlü insanlar arzuya dayalı olarak nesneleri sevgi ve nefret ikilemi tasviredip sevilenlere yaklaşmak, nefret edilenden uzaklaşmak isterler. Eylemsel gizligücümüz, his, ilişki, değersizlik hissi, sitem, dram, ödüle dayalı romantik zevkler ile sevgi üretir. Geçmiş zaman odaklı çalışır. Duygusal gizligüç insan ilişkilerine ve insanların gözündeki imaja yoğunlaşır.

Bilişsel Gizligüç:

Zihin merkezi tarafından yönetilir. Anlamlı olduğunu, anlamını koruduğunu hissetmek ve hayatın anlamını keşfetmek ister. Temel fonksiyonu bilmektir. Bilişsel gizligüçli insanlar, üşünceye dayalı olarak nesneleri iyi ve kötü  ikilemi tasviredip iyi olanı elde etmek kötü olanı terk etmek isterler. Bilişsel gizligücümüz, anlam, bilgi, anlamsızlık, özgüvensizlik, kaygı, agresiflik, felsefi zevkler ile platonik sevgi üretir. Gelecek zamana odaklı çalışır.  Bilişsel gizligüç geleceği güvenli kılacak strateji ve kaynaklara yoğunlaşır.

 

Enneagram kişilik tiplerinin genel yapıları şöyledir: 

Enneagram  9 tipten oluşuyor.

1. Mükemmeliyetçi (Rasyonel, İdealist – Reformer)

2.   Yardımsever: (Şefkatli, Cömert – Helper)

3. Başarı Odaklı   (Etkin, Hırslı – Achiever)

4. Özgün (Bireysel, Duyarlı – Individualist)

5.  Araştırmacı (Ketum, Entelektüel – Investigator)

6. Sorgulayıcı  (Korunaklı, Sadık Üstlenici – Loyalist)

7.  Maceracı (Meşgul, Eğlenceyi Seven Hevesli – Enthusiast)

8. Meydan Okuyan (Lider, Kararlı – Challenger)

9. Barışcı (Rahat, Kendini Göstermeyen – Peacemaker)

Enneagram sadece iç dünyamıza bakmanızı ve
yolumuzu çizmemize yardımcı olur, kesin yargılardan kaçınır, kimlik belirleme
görevi üstlenmez. Gölgemiz ile kendimiz arasındaki farkı görmenizi sağlar.
Enneagram stili kişiyi tam tanımlamaz, sadece enerji ve motivasyonlarını ortaya
çıkarmaya çalışır. Doğru bir tespit, ancak belirli şeylerin tekrarlanması,
stres altında olmadan tahmin edebilir olması, uzun bir dönemde ve derinlikte
ölçümlenmesi gerekiyor. Tabi ki baktığınız kişiye göre de değişir. Sevdiğiniz
kişinin stilini bulmaya çalışıyorsanız, odaklanmanız zor olacaktır, zira sizin
için eşsizdir, kar tanesi gibi. Enneagram sayınız aslında kimliğinizi oluşturma
yolunda attığınız adımların yönünü gösteriyor.

Tip 1: Mükemmeliyetçi  

Mükemmeliyetçi eleştirmen: Birler ilkeli, amaçlı ve kontrollü, kusursuzluk peşinde koşan eleştirel, gerçekçi, dikkatli ve ilkelidir. Yüksek ideallerine ulaşana kadar mücadele ederler.

Çevresinde mutlaka hata arayan, ve her zaman daha iyisinin olduğunu, yapılabileceğini bilen yüksek standartlı kişiler. Genellikle çocukluklarında çok eleştiri alan, ve “seni sevdiğimiz, daha iyi olmanı istediğimiz için seni eleştiriyoruz” duyumuyla yetiştirilen kişilerdir. Hayatları boyunca da her zaman kendilerini sorgulayan, eleştiren kişilerdir, başkalarının onlara eleştirmeye hakları olduğunu düşünmezler, zira zaten kendi kendilerini yeterince eleştirmişlerdir.

Doğruyu araştırma arzusu ile doludurlar. Teslim edilen projeleri yetiştiremezler, çünkü her zaman için projenin geliştirilecek bir kısmını bulabilirler. Güzel ya da çekici oldukları için değil, yaptıkları iyi işler ve maneviyatlarının güçlü olduğu için sevilmek, takdir edilmek isterler.

Birler sabırlı ve mükemmeliyetçidirler. Dünyanın mükemmel bir yer haline gelmesi için çok çalışırlar. Yaptıkları her işin kusursuz olması için gayret gösterirler. Bir işe girdiklerinde herhangi bir eksiklik oluşması durumunda kendilerini suçlu hissederler. Çevrelerindeki herşeyi mükemmel hale getirmeye çalışırlar. Bu, iş, arkadaş, eş ya da çocukları da olabilir.

 

Tip 2: Yardımsever:

 Yardımcı,  Sitemkar, yardımsever: İkiler cömert, kendini göstermeyi seven, insanları memnun etmeye çalışan, talepkar ve baskı kuran tiplerdir. İnsanları kendine bağlayana kadar mücadele ederler.

Genelde anne karakterinin baskın hissedildiği bayanlar karakterlerdir. Yardım etmeyi seven, insanı mutlu etmeye çalışan, eli bol kişilerdir. Çocukluk dönemlerinde anne/babalarını az görür, bu az gördükleri dönemlerde de fazla ilgi görürler. Periyodik olarak ilgisizlik ve aşırı ilgi çıkmazına girerler ve daha çok ilgi görmek için yollar keşfederler. Sevgi ve onay alabilmek için önce kendilerinin vermesi gerektiğini düşünürler. Fedakar, bencil olmayan, ev sahipliğini seven kişilerdir. Aşırı durumlarda her duruma müdahele eden, ikiyüzlü, mağrur kişilerdir.

İkiler insanlara yardım etmekten çok hoşlanırlar. Hayat düsturları yardım etmek üzerine kuruludur. İkili ilişkilere çok önem verirler. Sıcak ilişkiler kurma konusunda oldukça başarılıdırlar. Başkalarına yardım etmeye çalışırken bazen kendilerini unuturlar. Kendilerinin yardıma ihtiyacı olduğunda da aynı yardımseverliği etraflarından beklerler. Eğer aynı yardımı göremezlerse etraflarına küsebilirler.

 

Tip 3: Başarı Odaklı

Başarılı imaj odaklı :  Üçler ortama ve duruma uyan, hırslı, imaj meraklısı, işkolik, rekabetçi, yüzeysel, aceleci ve başarı odaklı tiplerdir. İşlerini bitirip en önde olana kadar mücadele ederler.

Rekabetçi, başarı odaklı, kişilerdir. Hırslı, uyum sağlayabilir, kendine güvenlidir. Rekabetçi, karanlık ve aydınlık iki yüzünü de taşırlar. İyi yönü başarılar, ihtişamı, ünü getirmesi, kötü yönü ise, gözleri kamaşan kişilerin düşmanlığını kazanmalarıdır. Yarışın puanlarını hep almak için puanları dağıtan kişilerle araları hep iyidir. Başarı sonsuz döngüye girer. Güvenleri artacağına, azalır. Başarılarına ve kendi içlerine
baktıklarında kendilerini küçümsemeye başlarlar. Her zaman kaybetme riski vardır, ve son tablodaki puanlarının en yüksek olduğunu görünceye kadar
ümitsizlikleri korurlar. Kendilerini kaybeden olmaya inandırırlar. En küçük bir
başarısızlık bile, onların bu düşüncesini kuvvetlendirir.

Yüksek enerjili, sonuç odaklı, işletmecilik için örnek verilen kişiliklerdir. İşkolik, soğuk, saplantılı karakterler olarak karşımıza çıkarlar. Karakterleri konusunda farklı gözlerden farklı algılanırlar. İmajları ve gerçek kişilikleri arasında derin uçurumlar olabilir.

Üçler için hayatta en önemli şey başarıdır. Başarı odaklıdırlar ve çok çalışırlar. Başarıya ulaşmak için her yolun mubah olduğunu düşünürler. Organizasyon kurup yönetmekte ve iyi sonuçlar elde etmekte oldukça başarılıdırlar. Giriştikleri her konuda en iyisi olmak isterler.

 

Tip 4: Özgün   

Özgün romantik Bireyci: Dörtler canlı ifade gücü olan, etkileyici, romantik, saklayıcı, seçkinlikçi, değişken ruh halli, kıskanç ve estetiği önemseyen tiplerdir. Sıra dışı olan fikirlerini gerçekleştirene kadar mücadele ederler.

İçe dönük, romantik kişilerdir. Dramatik karakterleri çektikleri acı ile gündemde olmak isterler. Diğer insanların yaşamlarından daha fazla yük taşıdıklarına inanırlar ve kötütümserdirler.. Temel duyguları kıskançlıktır. 2. ve 3. karakterler gibi hayatlarındaki diğer insanlardan etkilenirler ancak ilişkilerinde negatif, karamsarlık, kıskançlık sezilir. Her zaman başkalarının çok güzel hayatları vardır ve kendileri kötü bir hayata mahkum edilmiş hissederler.

Dörtler özgün ve yaratıcıdır. Farklı olmak onlar için nefes almak kadar kolaydır ve bu hoşlarına gider. Estetik ve güzellik anlayışları sıradışıdır. Onlar için yaptıkları işlerde anlam ve derinlik herşeyden önce gelir. Duygularının farkındadırlar ve duygularını ifade etmeyi severler.

 

Tip 5: Araştırmacı:

Beşler yenilikçi, Sır tutan,  analitik, objektif, mesafeli, serinkanlı, kışkırtıcı, entellektüel ve ketum tiplerdir. Gelecekte ihtiyaç olabilecek kaynakları biriktirene kadar mücadele ederler.

Aşırı hassas, yalnız, antisosyal ve zeki kişiliklerdir. Sadece gözlemlerler, olayları karışmazlar bu sayede saldırıya da uğramazlar. Saldırı temel korktukları konudur. Tekrarları ve provaları severler. Pazar günü oynanacak bir maç için cuma ve cumartesi gününden hazırlık yaparlar, pazartesi ve salı günü maç hakkında düşünürler. Bu sayede analiz, sentezleme yeteneklerini geliştirirler. Objektiftirler, duygularına sormadan gözlemleri ve bilgilerini kullanarak karar verir, yargılarlar. Sorular ya da durumları verdikleri tepkiler sert olabilir. Sevdiği insanla bile arasına mesafe koymak isterler. Duyarlılıkları ve zekaları ile ilgi odağı oldukları halde, sevgi
onlar için sadece anlayışları çerçevesinde kurulabilir. İlişkilerinde sürprizleri sevmezler ve kendilerine özel zaman ayırmak isterler. Tamahkarlık duyguları baskındır. Sadece para biriktirmekle, saklamakla kalmazlar aynı zamanda
duygularını, zamanlarını, başkalarına ayırdıkları zamanı ve enerjiyi de saklamak isterler. Kendilerini batarya olarak görür ve diğer insanlarla geçirdiği zamanların, bataryalarını bitirdiğini düşünürler, kendileri ayırdıkları özel zamanlarda da şarj olurlar.

Beşler, bilgi toplamaya, öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye odaklanmışlardır. Son derece mantıklı, düşüncelere önem veren, sebep-sonuç ilişkileri kurmada ve problem çözmede başarılı kişilerdir. Kitap okumaktan ve araştırma yapmaktan büyük keyif alırlar.

 

Tip 6: Sorgulayıcı

  Altılar güvenilir, Sadık sorgulayıcı, kendini adayan, savunmacı, şüpheci tedbirli ve sorgulayıcı tiplerdir. Güvenilir bir gelecek inşa etmek için mücadele ederler.

Ailelerine, çevrelerine karşı duyarlı, vefalı, sorumluluk sahibi kişilerdir. Temel korkularını yenmek için aksiyon alırlar ve üstüne giderler. Kriz anında, zaten krizlere karşı hazırlıklı oldukları için, durumu çözmekte başarılıdırlar. Her zaman, kötüye gidecek bir şeyler bulabilirler, hatta durum hep kötüye gidecektir. Güçlerini de bu kötütümserliklerinden alırlar.

Altılar karşılaştıkları herşeye şüpheyle yaklaşırlar. Bunu yapmaktaki amaçları kendilerini ve sevdiklerini tehlikelerden korumaktır. Sürekli tetiktedirler. Altıları kandırmak da güvenlerini kazanmak da çok zordur, ama bir kere güvenirlerse o kişiye kendilerini adarlar.

 

Tip 7: Maceracı: 

Ehli keyf Hevesli: Yediler kendiliğinden davranan, çok yönlü, dikkati çabuk dağılan, aşırıya kaçabilen, eğlenceli ve dağınık tiplerdir. Geleceği keyifli kılacak alternatifleri deneyimlemek için mücadele ederler.

Pozitif, enerji dolu, çok fazla ilgi alanı olan, çocuk ruhlu kişilerdir. Çoğu zaman mutlu görünürler. Bütün gerçeği görmezler. Mutlu olmaya çalışmak için bir mecburiyet hissederler. Eğer mutlu değilseniz, mutlu olmak için çaba harcarsınız. Şu an sorunlar olabilir, ama düzelecek, daha iyi olacak inancındadırlar. Olayların iyi yanlarını görürler. Manik depresif olma özelliği gösterebilirler. (2.3. ve bazen 8. kişilikler de) Yaratıcı kişilikleri vardır. Hayatlarının kötü deneyimlerini yok gibi sayabilirler. Acı çekmekten, gerçekten uzak kalma pahasına yaşarlar, olgunlaşmazlar.

Yediler içlerinde bulunan yaşam enerjisini dışarıya yansıtmayı çok severler. Zihinsel aktiviteleri çok yoğundur ve sürekli yaratıcı fikirler üretirler. Bir işi bitirmeden diğerine başlayabilme özellikleri yedilerin zaman zaman maymun iştahlı bir görünüm sergilemelerine neden olurlar. Yediler çok kuvvetli motivatörlerdir. Karşılarındaki kişiyi enerjileriyle motive edebilirler.

 

Tip 8: Meydan Okuyan:

Sekizler özgüven sahibi, kararlı, reis, hükmedici, yüzleşme eğilimli, dobra, baskın ve sorumluluk almaya istekli tiplerdir. Çevresinde güçlü ve etkili olmak için mücadele ederler.

Her durumda güçlü olmak için çalışırlar. Fiziksel ya da sözel arkadaşlarının ne kadar güçlü olduklarını test etmek isterler, eğer başarılı olabilir, dayanabilirseniz saygısını kazanırsınız. İyi bir takım kurucusudur. Zayıflıklarını, acı çektiklerini göstermedikleri için kendileri ile gurur duyarlar. Fiziksel güce önem verirler. Daima kendilerini daha güçlendirmek için bir çaba içerisindedirler. Adaletin savunucularıdırlar.

Sekizler kendilerini adeta gücün timsali olarak görürler. Kendilerini adalet sağlayıcı olarak hissederler. Çabucak öfkelenir ve bunu dışa yansıtmaktan çekinmezler. Dosta güven düşmana korku verir sözü sekizler için söylenmiştir. Bir işe başladıkları zaman bitirmeden bırakmazlar.

Tip 9. Barışçı:

 Uzlaşmacı diplomat: Dokuzlar hoşgörülü, uyumlu, destekleyici, kopuk, inatçı, garantici, temkinli ve çatışmadan kaçınan tiplerdir. Sorunsuz ve huzurlu bir yaşam için pasif mücadele içindedirler.

Önceliklerini karıştırırlar ve fikirlerini düzenleyemezler. Çevresindekilerle bir bütün olmayı severler. Genelde liderlerdir, çünkü herkesin ne hissettiğini iyi gözlemlerler. Anekdotlar ve kısa hikayeler anlatmayı severler, çok sevilirler. Çocukluk dönemlerinde yaşadıkları fırtınalar, kurtlar sofrasında nasıl davranacaklarını öğretmiştir, kolay kolay saldırıya uğramazlar.   

Dokuzlar adı üzerinde barışçı bir doğaya sahiptirler. Olaylara objektif bir bakış açısıyla, yargılamadan bakabilirler. Çatışmaktan ziyade uzlaşmayı seçerler. Farklı kültürlere ve görüşlere hoşgörüyle yaklaşırlar.

Bu dokuz tipin de ayrıca stresli ve huzurlu oldukları zamanlarda gittikleri numaraları vardır. Örneğin tip dokuz sağlıksız olduğu durumlarda tip 6 nın olumsuz durumuna kayarken sağlıklı durumda tip 3 e kayabilir. Ayrıca her tip sağındaki ve solundaki kanatlardan etkilenebilir. Örneğin tip 9 un solunda 8 ve sağında 1 vardır. Bu demektir ki tip 9 aynı zamanda tip 8 ve/veya tip 1‘den etkilenebilir.

Enneagram nerelerde kullanılır?

Enneagram gelişmiş ülkelerde hem sosyal hayatta, hem iş hayatında, hem de akademik çevrelerde oldukça etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Enneagram bugün dünyanın en seçkin üniversitelerinde ders olarak okutulmaktadır. Enneagram Stanford Üniversitesi M.B.A. programında ders olarak yer alıyor. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kişilik analizi olarak uygulamalı ders şeklinde işlenmektedir. Amerikan ağırlıklı olmak üzere pek çok üniversitenin işletme, psikoloji, tıp, eğitim bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.

Enneagram orduların ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır. CIA,  FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde  enneagram eğitimi yer almaktadır.

Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok Amerikan şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram metodunu kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metot olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.

 

 

Enneagram Testi

  • Enneagram Tip Belirleme Envanteri, bireylerin ana Enneagram tiplerini belirlemek için oluşturulmuştur. Envanter, ortalama 15 dakikada cevaplanabilmektedir. Envanter sonucunda farklı tiplerde raporlar oluşturulabilmektedir.

  • 1. Rapor: Kişisel Gelişim Raporu. Bu raporda, bireylerin yaşamı algılayış biçimleri, genel özellikleri, ilişkilere yaklaşımları ve iletişim kurma tarzlarıyla ilgili değerlendirmeler ve kişisel gelişim önerileri yer almaktadır. Ücreti kişi başı 100 TL’dir (KDV dahil, Stopaj hariçtir).

  • 2. Rapor: Çalışma Ortamı / Meslek Seçimi Raporu: Kişisel Gelişim Raporuna ek olarak bireyin çalışma tarzı, uygun iş ortamları ile ilgili değerlendirmeleri ve meslek seçimine yönelik bireysel çalışma sayfaları içerir. Ücreti kişi başı 120 TL’dir (KDV dahil, Stopaj hariçtir).

  • 3. Rapor: Ebevenylik Tarzı ve İlişki raporu: Kişisel Gelişim Raporuna ek olarak Enneagram bakış açısından eşlerin birbirleri olan ilişkisi (anlaşma alanları ve gizligüç zorluklar) ve bireyin ebeveynlik tarzı ile ilgili değerlendirmeler içerir. Ücreti kişi başı 130 TL’dir (KDV dahil, Stopaj hariçtir).

 

Alacağınız Genel Kişilik Raporu

Temel kişilik özelliklerinizi

Sizin için önemli kavramları

Düşünme tarzınızı ve

Size özel gelişim tavsiyelerini kapsar.

Enneagram Genel Kişilik Raporu’nun size katkısı nedir?

Objektif standartların ve bilimsel ölçümlemelerin ortaya koyduğu bütüncül bir bakış açısından kendi profilinizi okuyacaksınız.

Dününüzü, bugününüzü, yarınınızı daha iyi yorumlayabilmeniz için bir araca sahip olacaksınız. Daha önce farkına varmadığınız yönlerinizin farkına varacaksınız.

Güçlü yönlerinizi, sınırlılıklarınızı ve gelişim ihtiyaçlarınızı göreceksiniz.

Size özel gelişim tavsiyelerini okuyabilecek ve hayata geçirebileceksiniz.

Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken bizlerden randevu almaktır.

Yöneticilik ve Liderlik Raporu

Temel kişilik özelliklerinizi ve fonksiyonlarınızı

Gizligüçlerinizi

Yönetim tarzınızı

Güçlü ve gelişmesi gereken yönetimsel özelliklerinizi

Size özel yönetim tavsiyeleri

Takım içindeki rollerinizi

Çalışanlarınız ile olan iletişim tarzınızı ve muhtemel iletişim hatalarınızı

Liderlik özelliklerinizi

Ve size özel gelişim tavsiyelerini kapsar.

Ayrıca dilerseniz raporunuzu uzmanlarımıza yorumlatabilir ve kendinizi geliştirmek için gerekli olan planlamaları uzmanlar eşliğinde yapabilirsiniz.

evli bireylerin ya da evliliğe hazırlanan bireylerin mutlu bir evlilik geçirebilmeleri için doğal ihtiyaçları belirlemenin önemli olduğu kadar bireylerin sağlıklı iletişim kurabildikleri ortak bir ilişki dili oluşturabilmenin de çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu ortak iletişim dilini geliştirmek çiftler arasındaki güçlü bağların kurulması için önemli olduğu kadar aileye katılacak olan çocuk yada çocuklar ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi içinde gereklidir.

Çiftler arasında sağlıklı ilişki ağları kurulabilmesi için bireylerin kişilik tiplerine uygun raporlama yapmayı ve verilecek olan danışmanlık hizmeti ile çift ya da aile bireylerinin hepsi arasındaki uyumu yakalamayı önemsiyoruz. Bireyler toplum içerisinde eş, anne, baba, kardeş, çocuk, gelin, damat olarak konumlandıklarında kendisinin ve etkileşim içinde oldukları bireylerin kişilik özelliklerini bilerek iletişim geliştirebileceklerdir.

R&M Danışmanlık Test Merkezi olarak bizlerde bu noktada nişanlılara, evlilere ve çocuklara yönelik kişilik testleri kullanmaktayız.

Bu testler ile,

Kendinizin gizligüçlerinizi, olumlu ve muhtemel olumsuz yönlerinizi fark edeceksiniz,

Eşinizin, nişanlınızın veya çocuklarınızın gizligüçlerini, olumlu ve muhtemel olumsuz yönlerini fark edeceksiniz,

Eşiniz, nişanlınız veya çocuklarınız ile muhtemel yaşayabileceğiniz sorunları şimdiden fark ederek bunlara yönelik çözümlerinizi geliştirebilirsiniz,

Çocuğunuzun öğrenme şeklini fark ederek derslerinde yaşaması muhtemel sorunları şimdiden çözümleyebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki; “Mutlu Aile Eşittir Mutlu Kariyer”.

 

 

 

Enneagram  Temel Eğitimi

Eğitim İçeriği:
İnsana Bütüncül Yaklaşım
Mizaç Ve Kişiliğin Kökeni
Enneagram Nedir? Tarihçesi
Enneagram Sisteminin Dinamikleri
Enneagramda Tipler ve Temel Arayışları
Mizaç Tiplerinin Düşünce, Duygu Ve Davranış Tarzları
Mizaçların Kanat Etkileri,
Mizaçların Stres Ve Rahat Hatları
Mizaçların Sağlık Seviyeleri

Eğitimin Amacı:
Eğitim, kendini tanıma ve başkalarını anlamaya dair bir farkındalık kazanılmasını amaçlar. Güçlü yönlerin keşfi, gizligüç riskleri anlama, hayatında tekrarlayan sorunların kökenini fark etme, verimli ve anlamlı bir hayat yaşayabilme adına mizaç zemini üzerine oluşan ve gelişen kişilik tipleri hakkında bilgi sahibi olup, bu bilgiyi hayatın bütün alanlarında kullanabilmeyi hedefler.

Kimler Katılabilir?
Psikologlar,  Öğretmenler, rehber öğretmenler, anne-babalar, ekip yöneticileri, koçlar, mentorlar, girişimciler, okul yöneticileri, insan kaynakları profesyonelleri, senaryo-hikaye yazarları, reklamcılar, kendini tanımak ve başkalarını anlamak isteyen herkes katılabilir.

Eğitimin Süresi:
2 gün, toplam 14 saat

İLERİ ENNEAGRAM EĞİTİMLERİ

Terapötik Enneagram'ın Etkin Kullanımı

Eğitim İçeriği:
Kişilik ve bileşenleri
Temel kişilik kuramları

Enneagram ve terapi
Enneagrama göre dokuz kişilik tipi ve terapötik yapı
Her kişilik tipinin gizligüç psikopatoloji ile bağlantısı
Her kişilik tipine özgü psikopatolojiye yönelik tedavi yaklaşımı
Her kişilik tipinin sağlık seviyeleri, dönüşüm ve şifa bilgileri

Eğitimin Amacı:
Terapide enneagramın etkin olarak kullanımı; terapiste yolu kısaltan  ve yolunu zenginleştiren bir yetkinlik sunar. Danışan açısından bakıldığında; terapiye getirdiği soruna sebep olabilecek mizacına bağlı duygu, düşünce ve davranış alanındaki imkanlarını tanıması yanında, kendi kişiliğini derinlemesine anlaması, sadece problemi hakkında değil aynı zamanda “en iyi kendisi” olması sürecinde de kılavuzluktur. 

Kimler Katılabilir?
Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikoloji ve pdr öğrencileri

Eğitimin Süresi:
2 gün, toplam 14 saat

 

Enneagram Uzmanlık Eğitimi

Eğitim İçeriği:
Kadim Bilgeliklerde İnsana dair yaklaşımlar
İnsana bütüncül bakış
Tiplerin  ayrıntılı temel özellikleri
Kanat mizacın ana mizaç üzerine etkileri
Mizaç tiplerinin rahat-stres hattıyla ilişkisi
Alt tiplere bakış ve mizaç tipleri üzerindeki etkisi
Mizaçların birbiri ile ilişki dinamikleri
Mizaç tiplerinin sağlık seviyeleri ve bu seviyelerde ilerleme yolları
Her mizaç tipi için gelişim önerileri

Eğitimin Amacı:
Enneagrama Giriş eğitiminden sonra kişinin kendisini ve diğer insanları geniş bir pencereden tanıyabilmesi, Enneagram Metodolojisini daha derinlikli olarak kavrayabilmesi, mizaçların birbiri ile ilişki dinamikleri, mizaçların Sağlık Seviyeleri ve Alt Tip Kavramlarının Uzmanlık Eğitimi ile pekiştirilmesi ve daha ileri bir Enneagram bilgisi kazanılması amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?
14 saatlik Temel Enneagram Eğitimini tamamlamış olan öğretmenler, rehber öğretmenler, anne-babalar, psikologlar, ekip yöneticileri, koçlar, mentorlar, girişimciler, okul yöneticileri, insan kaynakları profesyonelleri, senaryo-hikaye yazarları, reklamcılar, kendini tanımak ve başkalarını anlamak isteyen herkes katılabilir.

Eğitimin Süresi:
4 gün, toplam 28 saat

MASTER ENNEAGRAM EĞİTİMLERİ

1 İlişkiler Enneagramı  / bireylerarası – aile- iş – arkadaşlık  …

2. Liderlik Enneagramı

3. Enneagram ve Öğrenme Stilleri/ Eğitim

4. Milletlerin Enneagramı

SEMİNER:

Kişiliğin  Kodları – Kimim ben?

Seminerin İçeriği:
Kendilik farkındalığı
Özdeğer bilinci
Hayata değer katma
Temel mizaç arayışları
Mizaç gizligüçleri ve riskleri
Mizaç motivasyon noktaları
Meslek seçiminde mizaç uygunluğu

Seminerin Amacı:
Kendilik farkındalığıyla özdeğer bilincine ulaşmak, mizaçların arayışlarını bu bilinç gücüyle birleştirmek, öğrenmenin önündeki mizaç engellerini farkedebilme  ve aşabilme motivasyonunu kazanmak, özellikle lise dönemi öğrencileri için bu farkındalığın gücüyle akademik süreçlere yönelik içsel motivasyon gücünü ortaya çıkarmak.

Kimlere Yönelik?
Lise kademesi öğrencilerine yöneliktir..

Seminer Süresi:
90 dk.

 

ennea1.jpg
bottom of page